null

Servision ADAS-מערכת בטיחות למניעת תאונות דרכים

הטמעת Adas

SerVision ADAS הינה מערכת למניעת התנגשות שמצילה חיים השומרת על נהגים דרוכים ומפחיתה תאונות דרכים. היא משתמשת בטכנולוגיית עיבוד וידאו מתקדמת כדי לאתר התנגשויות קרובות ולספק לנהגים התראות קוליות וחזותיות לפני תאונת התאונות.

התכונות העיקריות של ADAS

אזהרת התנגשות הולכי רגל (PCW)

מספק לנהג אזהרה במצבים קריטיים כאשר קיים הולך רגל מול מסלול הרכב.

אזהרת התנגשות קדמית (FCW)

מספק לנהג אזהרה במצבים קריטיים שבהם קיימת סכנת התנגשות.

אזהרת סטייה מנתיב הנסיעה (LDW)

מספק אזהרת סטייה מנתיב הנסיעה לנהיגה בטוחה. המערכת מתריעה בפני הנהג באמצעות אזהרות קוליות וחזותיות המסייעות להחזיר את הרכב לנתיב הנסיעה.

התראה נסיעה של הרכב מלפנים (FVSA)

המערכת מתריעה לנהג אם הרכב מלפנים מתחיל להתקדם ממהירות 0 (מצב עצירה מוחלט) והרכב המארח לא נע תוך 2 שניות.

התרעת קרבה קדמית (FPW)

המערכת מתריעה לנהג כאשר יש רכב במסלול הנסיעה הנמצא בסכנת התנגשות.

מצלמת דרך מובנית (DVR)

DVR מצלמת דרך מובנית לתיעוד שוטף של מהלך הנסיעה. כולל מקרים של תאונות ושמירת מצבים באופן יזום.

אישורים

מערכת הבטיחות לרכב Servision ADAS נבדקה בהתאם לתקנות ECE-130, ECE-131, ולתקנים בישראל וקוריאה.

 

הטמעת מערכת בטיחות למניעת תאונות

נהיגה בטוחה, מצילה חיים

מערכת בטיחות לרכב ומניעת תאונות המתקדמת SerVision ADAS תעזור לך לנהוג בטוח.
ההתראות של המערכת לסטייה מהנתיב, אזהרת התנגשות מלפנים, ואזהרת התנגשות בהולכי רגל מאושרים על פי התקן בישראל, בקוריאה וביפן.